Olavsdagene og Olavsfestivalen er våre viktigste samarbeidspartnere.
Vi har i tett samarbeid siden 2013 utviklet Olavsfestivalen, og "Olav den Heldige" som forestilling og konsept.

Samarbeidspartnere

Østfold kulturutvikling er den viktigste institusjonen vi har i Østfold innen kultur. Vi har siden 2014 vært så heldige å få teknisk bistand fra ØKU.
I 2017 og 2018 har ØKU blitt en av de viktigste samarbeidspartnere våre.

Sponsorer

Vi har fornyet våre samarbeid fra år til år og vi er evig takknemlig for de som har bidratt de siste fem årene. Nå som vi vet at Olavsfestivalen og "Olav den Heldige" får en langsiktig satsning i Sarpsborg kommune, skal vi tenke langsiktig. Derfor ønsker vi samarbeid som kan strekkes over et lengre perspektiv.

Vi har som mål å fortsette å utvikle og inspirere kulturfeltet i Østfold. Vi er stadig vekk på jakt etter sponsorer og samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss om dere vil bidra til et bedre kulturliv og bedre kulturtilbud i Sarpsborg og Østfold.